:::  نوشتا  ::: 

 :::   مجله بین المللی ادبیات   :::

 

نوشتا یکم

سلام و پیام

حسین واحدی پور

نوشت اول

محمد حسین مدل

 

ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره یکم شعر 

یدالله رویایی

هوشنگ چالنگی

حمید عرفان

احمد سینا

سیروس راد منش

محمد مهدی مصلحی

م . موید

محمد حسین مدل

رستم اله مرادی

منصور جعفری خورشیدی

علی مومنی

حسین شرنگ

علی رضا دولتشاهی

آزیتا قهرمان

سهراب رحیمی

آرش جودکی

محمود بوستانی

ابوالقاسم مومنی

داریوش اسدی کیارس

جلیل شاه چشمه

سام گیوراد

عبدالرضا نیک پو

فرزانه رضایی

حبیب قلیشلی

خشایار فهیمی

بهرام اردبیلی

(توماس ترانسترومر ( سهراب رحیمی  

(توا رنه فلت (احمد سینا

 

 

ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره یکم داستان 

 

 

شاعر - افشین دشتی

پنج فصل زندگی - ساسان فتاح

غار را روشن کن - محمد کشاورز

روز با شکوه - حسین آتش پرور

زمزمه های آتش دوشیزه - سعید بر دستانی

پیچ - شروین شاهوزی پور

دومنیکا - پیمان هوشمند زاده

 

 

ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره یکم مقاله 

 

 

شعری به رنگ زخم - فرامرز سلیمانی

مصرع یا سطری نیرو زا ؟ - محمد مهدی مصلحی

کوزه ها در جست و جوی کوزه گر - حسین آتش پرور

سه شنبه ها سد های راه را رصد می کردیم - فرامرز سلیمانی

خلوت کلمه - علی جهانگیری

 

 

 

ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره یکم قصائد 

 

 

 

فادیا فهد

شهاب غانم

 

 

( انگلیسی ( در دست اجرا

 

 

 

 

( فرانسه (  در دست اجرا