:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

نوشتا مجله ی بین المللی ادبیات دهم 

فهرست مطالب شماره دهم نوشتا

 

 

يداله رويائى

قطعه - شعر » ها در شعر »

 

 

يداله رويائى

از دفتر دلتنگی ها

جان عبور

 

 

 

ابراهیم گلستان

از بد و بدی گفتن بد گوئی نیست

 

 

 

منوچهر یکتایی

آخرين دم مى گفتند         خنده برلب داشت

 

 

 

عليمراد فدائى نيا

چند روايت از روايت بى نامان

 

 

 

پرويز اسلامپور

 

 

 

 

كاظم رضا

مهمانخانه

 

 

 

 

نقش قصه در سينماى گلستان

سخنرانى پروفسور توماس گانينگ

استاد تاريخ فيلم سينمائى در دانشگاه شيكاگو

ترجمه: فرامرز سليمانى

 

 

 

 

م.مؤيد

بي خوانش پرندگان 1

 

 

 

 

محمد مهدى مصلحى

شايد شهاب

پيكر رويا

 

 

 

 

حسين آتش پرور

  « هضم « ديگرى

 

 

 

 

ثوابِ سنگ

از تذكره خوانيهاى

حسين خليلى

 

 

 

 

                                آرش جودكى    

از خرابِ چشم ها

از چشمِ رو ى راه

از چشمِ هوا

از چشمِ بی خواب

از چشمِ آفتاب

 

 

 

 

 

منصور جعفرى خورشيدى

رسم كبوتر در فاصل هي دو انگشت

 

 

 

 

سيدحسين ميركاظمى

باغ زيتونى چشم

 

 

 

محمدحسين مدل

كليد ديدن تو