:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

مجله بین المللی ادبیات

فهرست مطالب شماره سیزدهم نوشتا

 

مفهوم سادگى 1

( أدونيس (على احمد سعيد

ترجمه سهيلا پرستگارى

 

 

 

چرائى شعر

كجايى شعر

شعر= چيز)؟)

يدالله رويايى- پرويز اسلامپور

 

 

 

محمدحسين مدل

 

 

 

آريا آرياپور

 

 

 

مدرنيسم در جوى و ديوار و تشنه

جواد اسحاقيان

 

 

 

ايرج صف شكن

 

 

 

خودتان قضاوت كنيد! آن چشم را چطور

!مى توانستم جور ديگرى ناجور بنويسم؟

حسين خليلى

 

 

 

 

آوازِِِباران در خيابان بهار

محمود سروقدی

 

 

 

على ساروى

 

 

محسن اكبر زاده

 

 

 

كلمه حصار است و ما ضبط در حصار

مازيار فلاح پور

 

 

 

تحليلى از ادبيات اقليمى در شعر منوچهر آتشى

لاله آتشى

 

 

 

مهناز يوسفى

 

 

 

روجا چمنكار

 

 

 

عليرضا زرّين

در پگاه الف نى

 

 

 

چنگيزخان

قادر رستم

گردآوری، برگردان، تنظيم و حاشيه گذار ی

علی محمدی

 

 

 

آرش نصرت اللهی

 

 

 

ليلا صادقى

 

 

 

تالپا

خوان رولفو

اميد قهرمان

 

 

 

فرياد ناصرى

 

 

تادوشنبه ی ديگر

غلامحسين دهقان

 

 

 

گريه در شهرهاى جنوبى

بهمن ساكى

 

 

 

فراسوی تفسير

فصل اول كتاب

« در جستجوى نشانه ها »

نوشته: جاناتان كالر
ترجمه: ليلا صادقى، تينا امراللهى
ويرايش: دكتر فرزان سجودى

 

 

ناصر قادرى

 

 

كروب رضايى

 

 

!تاريكی خنده آور ناباكف 

نگاهي به رمان

« خنده در تاريكی »

مليحه زمانيان يزدی

 

 

كيارش سندُسى

 

 

 

غادة السمّان
سهيلا پرستگارى

 

 

 

 

عاليه شعيب

خالد شهباز