:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

نوشتا شماره چهاردهم

 

فهرست مطالب شماره چهاردهم نوشتا

 

نوروز برچهری گل

حسین واحدی پور

حرفِ آخرِ شعر

یدالله رویایی

 

عمر نخستین

روز اول

کاظم رضا

 

 

هرمزعلی پور

حکایت

سرو

عبادت

گم

 

 

:سه داستان از

جواد مجابی

مرغ زیرک چون به دام افتد

!ده مرو - ده

در وضعیت این طرف ها

 

 

 

حادثه های متنی

در آزاده خانم و نویسنده اش

جواد اسحاقیان

 

 

 

محمود معتقدی

پرواز/پشت دویدن و /دیدن

یک ایپزود مانده به سرزمین دست هایت

 

 

 

حدس و گمان هایی در باره ی ادبیات جهان

فرانکو مورتی

امید قهرمان

 

 

شیدا محمدی

 

 

 

محمد مهدی مصلحی

پادافره

 

 

:دو شعر از

آرش جودکی

 

 

 

 

دو شعر از

محمد حسین مدل

 

 

 

عزیز ُترسه

پیش درآمد های بعد از ظهر پاییزی

به اسدالله امرایی

 

 

 

بن بست

علی محمدی

 

 

مریم حسین زاده

فضایی

خبر

 

 

پری رخ رضا

 

 

در جستجوی آن لغت تنها

: یک خوانش از

منصور خورشیدی

یدالله رویایی

انتشارات کاروان

تهران 1387

 

 

 

شبنم سلطانی

 

 

بیست و چهار نوامبر

ناهید کبیری

 

 

 

حسین خلیلی

 

 

 

شروین سبطی

 

 

 

آن خطاط ...

سید حسین میر کاظمی

از سر دردمندی به : حسین مدل ، حسن مدل

 

 

شعر و شاعری معاصر

منتشر شده در مجله ی شعر والپاریزو

بررسی شعر اعترافی و اتو بیو گرافی : بعد از شعر اعترافی شعر همچون اتو بیو گرافی

ادوارد بیرن

آزاده دوا چی

 

 

 

روزنامه ها سپید سپید بودند

مهستی محبی

 

 

 

ایرج کیا

برای سیروس رادمنش

 

 

 

آب دهان شیطان

خولیو کورتازار

کوشیار پارسی

 

 

 

زینب ممبینی

آینه

ابهام

حادثه

خیال

 

 

 

 

غزاله زرین زاده

 

 

 

 

فرسوده

در نقد و تحلیل زبان نمایشی بکت

ژیل دلوز

علی باش

 

 

 

 

 

شعر جهان

احسان مهتدی