:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

نوشتا شماره شانزدهم

فهرست شماره شانزدهم نوشتا

 

نوشت اول

      محمد حسین مدل           

 

 

اینطور که من می نویسم

یدالله رویائی

 

 

 

عزیز تُرسه

 

 

خوانش اسطوره ای

داستان ماهی در باد

حسین آتش پرور

جواد اسحاقیان

 

 

 

حسین خلیلی

 

 

 

منصور خورشیدی

 

 

 

طلای شاعران در مس

احسان مهتدی

 

 

مریم حسین زاده

 

 

پری رخ رضا

 

 

در کمال پرتقال

هادی کیکاووسی

 

 

 

مازیار فلاح پور

 

 

 

سرود سلیمان

تونی ماریسون

ترجمه:  ساغر ساغرنیا

 

 

 

مهناز یوسفی

 

 

 

کهنه و نو

علی محمدی

 

 

احسان مهتدی

 

 

شبنم سلطانی

 

 

راگو

محمد هادی پور ابراهیم

 

 

 

داریوش معمار

 

 

 

مهسا رضا زاده

 

 

 

حواشی منهتن

وودی الن

ترجمه: آزاده دواچی

 

 

 

روجا چمنکار

 

 

 

علی الفتی

 

 

کنایه

محمد جواد مویدی

 

 

 

فرشته پناهی

 

 

 

علی رضا آبیز

 

 

 

آیدا عمیدی

 

 

 

پری

پروین فدوی

 

 

 

حسین فاضلی

 

 

 

سلاخی

کاوه سلطانی

 

 

 

شب دوم

فرهاد کریمی

 

 

 

ضیاء سید حسینی

 

 

 

کلودیو رودریگز

ترجمه: کوشیار پارسی پور

 

 

 

کروب رضایی

 

 

حسن مؤذن زاده

 

 

احسان براهیمی

حسن مقاره

 

 

سارا بهرام زاده