:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

 

فهرست مطالب نوشتا هجدهم

 

نوشت اول

 

 

باغ باقلوا

کاظم رضا

 

 

چهار شعر از

جواد مجابی

 

 

یاد داشت های  خصوصی شارل بودلر

ترجمه احسان مهتدی

 

 

اذکار

برای بیژن الهی

حالا و دیگر

احمد میر احسان

 

 

 

تدفین

حسین خلیلی

 

 

چند شعر از احسان مهتدی

 

 

چند شعر از شبنم سلطانی

 

 

نقدی ساختاری داستان کوتاه

سه قطره خون

جواد اسحاقیان

 

 

 

doremifa

در ستایش یک لبخند

سهراب مازندرانی

 

 

توجه با انسجام جادویی آن چه که بوده

چند شعر از حسن عالیزاده

 کوشا پارسی

 

 

 

یک شعر از میثم ریاحی

 

 

 

نوشتن با کلمات

محمد بیاتی

 

 

نقد اسطبل

داریوش معمار - آرش قلعه گلاب

 

 

چند شعر از کیارش سندسی

 

 

چهار شعر از شروین سبطی

 

 

 

حیات باقی

علی محمدی

 

 

دو شعر از رامین یوسفی

 

 

بوسه های صدا دار

سید وحید افتخار زاده

 

 

سعید تورک - آنا رضایی

 

 

شاه کاری برای یک فتانه دل سنگی

روح الله کاملی

 

 

 

چند شعر از شیما بهروز

 

 

موضوع انشاء

هوریا گاربیا - اسدالله امرایی

 

 

حسن توزنده جانی - حسن مقاره

 

 

خانم آبی  آبی

زهره عارفی

 

 

سیب

فاطمه حسن پور

 

 

مردی که سایه اش گم شد

احمد شاه فرزان

 

 

دوشعر از اشکان خطیبی

 

 

بخش  عربی

 

 

چند شعر از اود نیس

با ترجمه ی سهیلا پرستگاری

 

 

بخش  انگلیسی

 

شعر هایی از ریموند کارور

با ترجمه ی شبنم سلطانی و باهار افسری

 

 

بخش  فرانسه

 

Introduction au manifeste de l’Espacementalisme
Yadolah Royaï

Andre Pieyre de Mandiargues
Arash Joudaki
Naser Nabavi