:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

 

 

نوشت اول

افشین دشتی

 ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره دوم شعر

 

آندره دوپوشه

پرویز اسلا مپور

منوچهر یکتایی

فیروزه میزانی

محمود مومنی

حسین رسائل

مجید نفیسی

محمد باقر کلاهی اهری

مینا اسدی

بتول عزیز پور

حبیب قلیشلی

قاسم آهنین جان

(مسعود کریم خانی (روزبهان

فاروق امیری

رباب محب

پیمان یگانه

علی جهانگیری

وحیده سیستانی

هادی محیط

میثم ریاحی

مسلم سر لک

علی میر کازهی

حسینعلی دباغیان

(مانوئل آلتولاگیره  ( ترجمه از  :  قاسم صنعوی 

(الوارو موتیس (ترجمه از :  حشمت جزنی

(شهاب غانم  (ترجمه از :  محمد حسین مدل

(فادیا فهد  (ترجمه از :  محمد حسین مدل

 

 

 

 ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره  دوم داستان

 

 

 

بازگشت - علی مراد فدائی نیا

کانال - اری دلوکا

قاب عکس من - فرهاد اسکندری

روزگفت - شب گفت - خواب گفت : داریوش شفیعی

تولد یک سبز - نیما صفار

یادگاری - نسرین جودکی

صبحانه گرسنه است - ریحانه نامدار

 

 

 ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره  دوم مقاله

 

 

شعر به کجا می رود ؟ - برنار نوئل

تجربه آغاز جهان  - پیمان وهاب زاده ...

(نوشتار در ویژگی های شعر نیمایی - مسعود کریم خانی (روزبهان 

لحن - ابو تراب خسروی

افسون آمیزش انواع ادبی در داستان های بور خس - جواد اسحاقیان

دو گونه نوشتن - سهراب رحیمی

اوهو فرمالیست ها ! - رضا رامین

 

 

 

 ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره دوم قصائد

 

 

فائز الحمدانی

 

 

 

انگلیسی

بزودی

 

 

 

فرانسه

بزودی