:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

مجله بین الملی نوشتا شماره بیست و یکم

 

فهرست مطالب نوشتا بیست و یکم

 

جای کلمه  / یداله رؤیایی

 

نوشت اول  / محمد حسین مدل

 

داستان / دّم ابو یحیی / کاظم رضا

 

چهار شعر از : عزیز تْرسه

 

دو شعر از : مریم حسین زاده

 

دو شعر از : لیلی گله داران

 

داستان  / مرگ ارشمیدس - کارل چاپک / ترجمه قاسم صنعوی

 

پنج شعر از : هرمز علی پور

 

دیدنِ شعر : تاویل شعری از ضیاء موحد / علی محمدی

 

دو شعر از : نگین آذر

 

چهار شعر از : سهراب رحیمی

 

چهار شعر از منصور ململی

 

داستان / 90 درجه به چپ / حسین خلیلی

 

سه  شعر از : مسلم سرلک

 

شعری از مازیار فلاح

 

سفر آگاهی / تحلیل شعر «کودکی بود که پیش میرفت »والت ویتمن  / مشیت علایی

 

سه شعر از : محسن اکبر زاده

 

شعری از : ابوالفضل حسینی

 

چهار شعر از : مرجان پارسا

 

داستان  / شناس  نامه  / ناتاشا محرم زاده

 

شعر از :  سروش راد / سید سعید احمد پور مقدم

 

یادداشتی بر مجموعه شعر «خواهر خونه » /علی الفتی

 

داستان  / خانه ویلایی / فاطمه حسن پور

 

تحلیلی بر داستان سه قطره خون / فرزین عدنانی

 

سه شعر از : صنم احمد زاده

 

چهار شعر از : زاهد بار خدا

 

رئالیسم در داستان «بندر»احمد محمود / محمد خالوندی

 

دو شعر از محمد قائدی

 

شعری از : صابر محمدی

 

دو شعر از : اعظم حسینی

 

دو شعر از : فردین کوراوند

 

نگاهی به چشم انداز رباعیات ایرج زبر دست  / محمود معتقدی

 

داستان / فصل آخر / شبنم سلطانی

 

پنچ شعر از اوزدمیرآصف / ترجمه : فرشته پناهی

 

داستان وحشت / گی دو مو پاسان / ترجمه : نسیم کلانی

 

شعر از : راد قنبری / سمیرا چراغ پور

 

سه شعر از : حامد بشارتی / شعری از : مجتبی زارع

 

داستان / نسترن مکارمی

 

چهار شعر از : سعید اسکندری

 

شعری از : سمیرا یحیایی

 

چهار شعر از : مهدی مرادی

 

سه شعر از : گلشیفته کتال

 

دریاری ماکنوس ویلیام اولسون / برگردان سهراب رحیمی

 

بخش انگلیسی

چهار شعر از : علی باباچاهی / ترجمه : سعید سعید پور

 

بخش فرانسه

پل کلن / ترجمه آرش جودکی