:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

نوشتا بیست و دوم

 

فهرست

 

 

نوشت اول / محمد حسین مدل

 

 

آدمِ پرویز،خاکستر / یدالله رؤیایی

 

 

شش شعر از مجموعه دفترهای جدایی / پرویز اسلامپور

 

 

شعری از : آرش جودکی

 

 

رویا و چهره پنهان حرف / شاپور جور کش

شعری از : شاپور جور کش

 

 

داستان : ریختن از وقت / حسین آتش پرور

 

 

شعری از : محمد مهدی مصلحی

 

 

شعری از : علی بابا چاهی

 

 

پرسه در الفبای زبانِ بیژن / سهراب مازندرانی

 

 

داستان : فراری ها / آله خو کارپانتیه / ترجمه : قاسم صنعوی

 

 

پنج شعر از هرمز علی پور

 

 

شش شعر از : قاسم آهنین جان

 

 

هفت شعر از : محمد علی اخوات

 

 

نقد : از پله تماشای تو / ابوالفضل حسینی

درآمدی بر شعر حجم وخوانشی از مجموعه شعر جدایی گفت و گو

محمد حسین مدل   انشارات نگاه / 1389    

 

 

دو شعر از : آزیتا قهرمان

 

 

چهار شعر از : محمد آزرم

 

 

داستان : درختی در باغ بهشت / علی اکبر کرمانی نژاد

 

 

سه شعر از : علی رضا زرین

 

 

داستان : شکار شبانه / صمد طاهری

 

 

جابه جایی رخداد و «القاء شخصیت » در داستان کوتاه : شکار شبانه

حسین آتش پرور

 

 

 

شعر هایی از : منصور خورشیدی

 

 

شعری از : ح . ع . شریفی

 

 

سه شعر از : پری رخ رضا

 

 

داستان : خیلی دور / هادی شفیعی

 

 

داستان : نوشیدن چای در یک فنجان شکسته / سعیده شفیعی

 

 

پنج داستانک از دیوید البحاری / ترجمه : علی عبداللهی

 

 

داستان : خوان هفتم / لیلا صادقی

 

 

داستان : او یک چیزهایی را نمی خواهد بشنود / مارسلا کارباژو / ترجمه : مریم تاجیک

 

 

پنج شعر از گونار اکه لف / ترجمه : سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان

 

 

نقد : ساعدی و برزخ / نادر شهریوری - صدقی

 

 

دو شعر از : فرزانه قوامی

 

 

سه شعر از : نرگس باقری

 

 

داستان : تکرار / ابراهیم دمشناس

 

 

بخش عربی

 

پنج شعر از فائز الحمدانی / ترجمه : محمد حسین مدل

 

 

 

بخش فرانسه

 

کریستف بالایی / شعر حجم ،شعر اسپاسمان

شعرهایی از لبریخته ها، یدالله رؤیایی / ترجمه فرانسه : کریستف بالایی

 

 

 

 

بخش انگلیسی

 

هارولد پینتر / ترجمه : میلاد جنت