:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

نوشتا سوم

 

نوشت اول

محمد حسین مدل

 

 

ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره سوم شعر

 

هوشنگ بادیه نشین

احمد رضا چگینی

جلال سر افراز

علی رضا زرین

احمد سینا

سید حمید شریف نیا

بهزاد کشمیری پور

شیدا محمدی

فرامرز سلیمانی برای یدالله رویایی

پگاه احمدی

آزیتا قهرمان

پرتو نوری علا

محمد قائمی

سهراب مازندرانی

شقایق علی پور

داریوش معمار

مازیار نیستانی

محمد علی شکیبایی

سید علی نبوی

فرهاد قاسمی

مهرنوش قربانعلی

ورنرآسپنسترم - ترجمه از : احمد سینا

ژان ترتل - ترجمه از : آرش جودکی

فائز الحمدانی - ترجمه از : محمد حسین مدل

شاعران زن پست مدرن سوئد - ترجمه از : سهراب رحیمی

 

ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره سوم داستان

دوران - هادی کیکاووسی

شطح آنه های مزار - روح الله محمدی

دختری با چشم های بادامی - رضا شهرستانی

پیر زن هایی از جنس خودم - الهه سروش نیا

می شد تو باشی - محمد باقر عباسی

آمد و رفت - ساموئل بکت       علی رضا بهنام

ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره سوم مقاله

 

در قبیله ی لغت - یدالله رویایی         بهزاد کشمیری پور

اندیشه مرز ندارد - یحیی شعبانی

 باز شناسی حکمت بیابان در فرهنگ ایران  - سید حسین میر کاظمی ...

مهار تخیل ... - مهری جهفری

خلوت کلمه - علی جهانگیری

 

 

ماهنامه ی بین المللی فرهنگی ادبی و هنری نوشتا شماره  سوم قصائد

 

 

تکوینات - عدنان الصایق

 

 

انگلیسی

بزودی

 

 

 

 

 

فرانسه

بزودی