:::  نوشتا  ::: 

 :::   مجله بین المللی ادبیات   :::

 

ماهنامه بین المللی ادبیات  شماره هفتم

فهرست مطالب شماره هفتم نوشتا

 

نوشت اول

محمد حسین مدل

 

 

دو شعر از : منوچهر یکتایی

ازابراهیم گلستان- درباره منوچهر یکتایی

 

 

چند روایت ازروایت بی نامان

علی مراد فدایی نیا

 

 

احمد رضا چکنی

بخشی از یک شعر بلند

 

 

طریق بسمل شدن

محمود دولت آبادی

 

 

 

یادداشت های یک لاابالی

بازگشت به خانه

یار علی پور مقدم

 

 

م . موید

ینچکوه

 

 

محمد حسین مدل

 

 

  قرائت تاریخ با هجای ادبی

نگاهی به رمان رود راوی نوشته ی ابوتراب خسروی

رضا عامری

 

 

آموزگار

ابو تراب خسروی

 

 

آرش جودکی

 

 

سعید صدیق

! نع ! آفتابگردان

 

 

محمد مهدی مصلحی

مسیر استخوانی بنفشه ها

 

 

نوروز

سید حسین میرکاظمی

برای نوبهار بی نوروز شازده کوچولویم فربد میرا نوروز هایش فقط دو نوروز شد

 

 

 

جمعه آفت و پدرش

سعید بردستانی

 

 

علیرضا زرین

 

 

اولین

مروری بر   هیچ    سعید بردستانی

حامد ضیائی

 

 

 

جلیل شاه چشمه

 

 

هانس ماگنوس انسنزبرگر

مهدی استعدادی شاد

 

 

 

مازیار فلاح پور

رویائی دریائی

 

 

ایوب عبدل

 

 

جعفر میرانی

 

محمد صادق صالحی

سی پنجره

 

 

 

علی ساروی

 

 

 

زهرا ملوکی

 

 

 

رنه شار

Rene char

آرش جودکی

 

 

 

بخش انگلیسی

فرامرز سلیمانی

 

 

 

بخش فرانسه

احمد شاملو

آرش جودکی